About us.

PRIVACY
VERKLARING

SportVibes United B.V.

SportVibes United BV, gevestigd aan de Buitenwatersloot 333, 2614 GS Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SportVibes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Licentienummers of
 • lidmaatschapsnummers
 • Naam en contactgegevens contactpersoon bij calamiteiten
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Beeldmateriaal waaronder film en foto’s die gemaakt worden tijdens onze evenementen
 • Bankrekeningnummer
 • Identiteitsbewijs en BSN (indien wij deze nodig hebben voor uitbetalen van vergoedingen / als wij hier wettelijk toe verplicht zijn bijvoorbeeld voor belastingaangifte)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SportVibes verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sportvibes.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

SportVibes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het factureren van (en incasseren van betalingen voor) verkochte diensten, werkzaamheden en producten van SportVibes.
 • Het uitbetalen van vergoedingen wegens verrichtte werkzaamheden
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verslaglegging en promotie van evenementen
 • SportVibes analyseert het gebruik van onze website(s). De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren.
 • SportVibes volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten, diensten en informatie afstemmen op jouw behoefte.
 • SportVibes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

SportVibes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld tenzij er wettelijke bewaartermijnen gelden.

Delen van persoonsgegevens met derden.